Regulamin konkursu „zima z PHLOV”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu oraz sponsorem nagród jest Moodiphy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy ulicy ul. Inżynierska 13 (81-512), KRS: 0000799210, NIP: 586-23-47-684, REGON: 384113264
2. Celem konkursu jest ukazanie zimowej aktywności wraz z kosmetykiem marki Phlov, z serii active, zakupionego poprzez sklep internetowy: www.phlov.com w dniach 31.01.2020 – 02.02.2020
3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które w czasie trwania promocji w dniach 31.01.2020-02.02.2020 dokonały zakupu dowolnego kosmetyku marki Phlov z serii Active na stronie www.phlov.com
4. Oznaczenie zdjęć na swoim koncie na Instagramie lub przesłanie zdjęcia drogą elektroniczną na adres hello@phlov.com oznacza akceptację warunków konkursu, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Postanowienia dotyczące zdjęć

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie, które musi zostać dodane na jego publicznym koncie na Instagramie, wraz z oznaczeniem konta marki Phlov na Instagramie (@phlov_by_anna_lewandowska), a także hasztagiem #zimazPhlov
2. W przypadku braku konta na Instagramie uczestnik może przesłać zdjęcie na adres mailowy: hello@phlov.com, wraz z informację o chęci uczestnictwa w konkursie oraz dopiskiem „zima z Phlov konkurs”.
3. Fotografie powinny być wykonane we własnym zakresie, muszą być pracami autorskimi.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „zima z Phlov” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz RODO. W tym z udostępnieniem zdjęć na profilu na Instagramie Marki Phlov jak i Organizatorów konkursu, w tym profilu Anny Lewandowskiej. Poprzez zgłoszenie zdjęć na konkurs, Uczestnicy udzielają nieodpłatnie licencji wyłącznej na wykorzystanie zdjęć, które zostaną użyte przez Organizatorów w działaniach promocyjnych samej marki, a także promocyjnych samego konkursu.
5. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do zdjęć.
6. Uczestnik posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie.
7. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Organizatorów, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
8. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w fotografiach (kadrowanie, retusz). Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia przesłania zdjęcia na konkurs.
9. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z fotografii, Licencjodawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Licencjobiorcę z wszelkich roszczeń.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Prace zgłoszone do udziału w konkursie zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów. Zdjęcia zostaną wybrane na podstawie kryterium, w którym będzie oceniany sposób prezentacji produktów marki Phlov, a także walory estetyczne.
12. Sponsor marka Phlov przewiduje następujące nagrody:

3 x I nagroda – Zestaw kosmetyków marki Phlov do pielęgnacji twarzy w skład, którego wchodzą: ABSOLUTE PURE(NESS) Synbiotyczna pianka oczyszczająca, FLOWER YOURSELF Odmładzające serum kwiatowe, SMART SPLASH Ultra-nawilżający krem adaptogenny, EYE-DEAL LOOK, Peptydowy krem na okolice oczu.

7 x wyróżnienie - Zestaw kosmetyków marki Phlov do pielęgnacji twarzy w skład, którego wchodzą: CLEAN'EM ALL Żel do mycia twarzy z technologią mikropiany, MINERAL SHOT Witalizująca mgiełka tonizująca, FLOWER YOURSELF Odmładzające serum kwiatowe

13. Nagrody w konkursie zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do podania adresu do korespondencji w celu otrzymania nagrody. 14. Zwycięzcy konkursu nie maja prawa ubiegania się o gotówkę w wysokości wartości przyznanej nagrody.

§ 3 Terminarz konkursu

1. Termin zgłaszania zdjęć do konkurs mija z dniem 22 lutego 2020 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na koncie marki Phlov na Instagramie 28 lutego 2020.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w internecie, mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych marki.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka wykonanych zdjęć.
3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji
wyrażam zgodę