Regulamin promocji "Walentynki - kula lub olejek gratis".

Aktualizacja 15.02.2023: Akcja promocyjna "Walentynki - kula lub olejek gratis" została przedłużona do 19 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Jak skorzystać z promocji "Walentynki kula lub olejek gratis"?

1. Promocja "Walentynki - kula lub olejek gratis" dotyczy produktów Phlov, losowej kuli do kąpieli lub olejku walentynkowego do ciała i masażu. Kupującemu na jedno zamówienie przysługuje jeden gratisowy produkt. 

2. Promocja "Walentynki - kula lub olejek gratis" nie łączy się z innymi promocjami.

3. Promocja "Walentynki - kula lub olejek gratis" obowiązuje w dniach od 3 lutego 2023 do 14 lutego lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja "Walentynki - kula lub olejek gratis" aktywowana jest w koszyku automatycznie po spełnieniu warunków:

Losowa kula do kąpieli aktywowana jest w koszyku o minimalnej wartości 189 zł.

Olejek aktywowany jest w koszyku o minimalnej wartości 269 zł.

W przypadku aktywowania olejku, kula zostanie automatycznie usunięta z koszyka.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą Walentynki kula lub olejek gratis” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.J. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884806(„Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach od 3 lutego 2023 do 14 lutego lub do wyczerpania zapasów.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com produkty za co najmniej 189 zł aby otrzymać kulę do kąpieli lub od 269 zł aby otrzymać olejek do ciała. Promocja aktywowana jest automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. Klient ma prawo skorzystać z innej promocji (w tym zniżek) - wiąże się to jednak z rezygnacją z promocji "Walentynki - kula lub olejek gratis". 

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2023 roku.

Gdynia, dnia 01.02.2023 r.