Regulamin promocji "Torba plażowa gratis"

Jak skorzystać z promocji "Torba plażowa gratis”?

1. Promocja "Torba plażowa gratis” dotyczy zamówień na minimum trzy różne kosmetyki z linii SUNFLOW oraz WATERFLOW.

2. Promocja "Torba plażowa gratis” nie łączy się z innymi promocjami.

3. Promocja "Torba plażowa gratis” obowiązuje w dniach 23-30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

4. Produkt PINK WAVE BAG jest dodawany automatycznie w koszyka po spełnieniu wymaganych warunków.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Torba plażowa gratis” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach 23-30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com w ramach jednej transakcji co najmniej trzy różne kosmetyki z linii SUNFLOW i WATERFLOW.

4. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2023 roku.

Gdynia, dnia 23.06.2023 r.