Regulamin promocji "Roller gratis"

Jak skorzystać z promocji "Roller gratis”?

1. Promocja "Roller gratis” dotyczy zamówień przy zakupie 3 kosmetyków z kategorii TWARZ. 

2. Promocja "Roller gratis” nie łączy się z innymi promocjami oraz przecenami. 

3. Promocja "Roller gratis” obowiązuje w dniach 7-10 czerwca 2024 roku.

4. W celu odebrania gratisu produkt BEAUTY'N'ROLL, BEAUTY BUZZ, DIAMOND ROLL lub ROLL ABOUT ME należy dodać do koszyka. Przy dodaniu większej ilości rollerów do koszyka gratis otrzymuje się najtańszy z nich. 

5. Produkty objęte promocją: BEAUTY'N'ROLL, BEAUTY BUZZ, DIAMOND ROLL, ROLL ABOUT ME.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Roller gratis” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach 7-10 czerwca 2024 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com w ramach jednej transakcji co najmniej trzy kosmetyki z kategorii "Twarz".

4. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2024 roku.

Gdynia, dnia 07.06.2024 r.