Regulamin promocji "Skompletuj swoją drużynę"

Jak skorzystać z promocji "Skompletuj swoją drużynę"?

1. Promocja "Skompletuj swoją drużynę" nie łączy się z innymi promocjami.

2. Promocja "Skompletuj swoją drużynę" obowiązuje w dniach:

 • 14 czerwca 2024 r.
 • 16 czerwca 2024 r.
 • 21 czerwca 2024 r.
 • 25 czerwca 2024 r.

3. Rabat naliczany jest automatycznie w koszyku po spełnieniu wymaganych warunków.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Skompletuj swoją drużynę" („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach:

 • 14 czerwca 2024 r.
 • 16 czerwca 2024 r.
 • 21 czerwca 2024 r.
 • 25 czerwca 2024 r.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zrobią zakupy w sklepie internetowym www.phlov.com

4. Klient otrzyma zniżkę 10%, 20%, 30%, 40% lub 60%, w zależności od ilości produktów w koszyku:

 • -10% przy zakupie jednego produktu
 • -20% przy zakupie dwóch produktów
 • -30% przy zakupie trzech produktów
 • -40% przy zakupie minimum czterech, maksymalnie dziesięciu produktów
 • -60% na zakup 11 produktów.

5. Promocja nie dotyczy produktów z zakładki OUTLET.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. Produktom w obniżonej cenie zostanie obliczony rabat od ceny regularnej.

7. W przypadku zniżki 60%-owej, rabat udzielony jest na 11 najtańszych produktów w koszyku.

8. Każdy klient może wykorzystać 60%-ową zniżkę jednorazowo podczas trwania Promocji.

9. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia objętego promocją w celu zwrotu środków następuje przeliczenie według Regulaminu Promocji.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2024 roku.

Gdynia, dnia 14.06.2024 r.