Regulamin promocji "Wiosenne prezenty".

Jak skorzystać z promocji “Wiosenne prezenty”?

1. Promocja “Wiosenne prezenty” dotyczy produktów nieprzecenionych.

2. Promocja „Wiosenne prezenty” nie łączy się z innymi promocjami.

3. Promocja „Wiosenne prezenty” obowiązuje w dniach 24 i 25 kwietnia 2021 roku.

4. Promocja „Wiosenne prezenty” aktywowana jest po wpisaniu kodu EKOCUDA w koszyku.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Wiosenne prezenty” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.J. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884806(„Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach 24 i 25 kwietnia 2021 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com produkty i wpiszą kod rabatowy EKOCUDA w koszyku.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2021 roku.

Gdynia, dnia 18.04.2021 r.