Regulamin promocji "Happy Hours".

Jak skorzystać z promocji “Happy Hours”?

1. Promocja “Happy Hours” dotyczy produktów dostępnych w sprzedaży na stronie phlov.com.

2. Promocja “Happy Hours” niedotyczy produktów dostępnych w przedsprzedaży (PRESALE) na stronie phlov.com.

3. Rabat w wysokości -20% zostanie naliczony do produktów nieprzecenionych.

4. Rabat w wysokości -20% na produkty przecenione zostanie naliczony od ceny podstawowej (cena przed obniżką).

5. Promocja „Happy Hours” nie łączy się z innymi promocjami.

6. Promocja „Happy Hours” obowiązuje w dniach 30-31 lipca 2021 oraz 1 sierpnia 2021 w godzinach 17:00-23:00.

7. Promocja „Happy Hours” aktywowana jest po wpisaniu kodu rabatowego.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Happy Hours” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.J. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884806(„Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach 30-31 lipca 2021 oraz 1 sierpnia 2021 w godzinach 17:00-23:00.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com produkty w dniach 30-31 lipca 2021 oraz 1 sierpnia 2021 w godzinach 17:00-23:00 i użyją kodu rabatewego.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2021 roku.

Gdynia, dnia 20.07.2021 r.