Regulamin promocji "Black Friday. Rabaty do -50%".

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Black Friday. Rabaty do -50%” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.J. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893348 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach od 25 listopada 2021 roku od godz. 18.00 do 30 listopada 2021 roku do godz. 23.59.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com produkty Phlov.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Rabat wynikający z Promocji nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie ważności kodu. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Na zamówienia złożone w okresie trwania Promocji, obowiązuje darmowa dostawa na terenie Polski dla zamówień o wartości powyżej 99 zł oraz na terenie Unii Europejskiej dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2021 roku.

12. Organizator może zmieniać wielkość rabatów podczas trwania promocji.

13. Organizator może skrócić czas trwania promocji.

Gdynia, dnia 25.11.2021 r.