Regulamin Usługi “Newsletter”

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J.. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. , nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J.. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

5. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie usługi Newsletter, na podany przez siebie adres mailowy otrzyma jednorazowo unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu na zakupy w sklepie internetowym www.phlov.com.

6. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że cena za towary zostanie pomniejszona o wartość 10% liczoną od regularnej ceny towarów. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy towarów.

7. Klient dokonując zakupu towarów ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z rabatu.

8. Aby skorzystać z rabatu Klient zobowiązany jest wpisać podany kod rabatowy w polu „Wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie www.phlov.com.

9. Kod rabatowy, o którym mowa powyżej nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia Towarów, których cena została już obniżona w ramach promocji, wyprzedaży lub wykorzystania innego rabatu lub kodu rabatowego.

10. Kod rabatowy, o którym mowa powyżej, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

11.Towary nabyte z wykorzystaniem rabatu podlegają ogólnym warunkom odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz złożenia reklamacji w przypadku wady towaru, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.