Regulamin promocji "YOUR BEAUTY routine -20%".

Jak skorzystać z promocji "YOUR BEAUTY routine -20%"?

1. Promocja "YOUR BEAUTY routine -20%" dotyczy produktów nieprzecenionych z lini Face Care wymienionych w punkcie 6.

2. Promocja "YOUR BEAUTY routine -20%" nie łączy się z innymi promocjami.

3. Promocja "YOUR BEAUTY routine -20%" obowiązuje w dniach od 29 do 31 marca 2022 roku.

4. Promocja "YOUR BEAUTY routine -20%" aktywowana jest automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków.

5. W promocji "YOUR BEAUTY routine -20%" rabat naliczany jest od ceny podstawowej produktu.

6. W promocji "YOUR BEAUTY routine -20%" rabat naliczany jest po dodania do koszyka conajmniej 3 produktów z lini Face Care:

 • MINERAL SHOT
 • ABSOLUTE PURE(NESS)
 • CLEANEM ALL
 • OVERNIGHT BEAUTY TRICK
 • SKIN-EXPOSED
 • FLOWER YOURSELF
 • VERY SUPERBERRY
 • SMART SPLASH
 • EYE-DEAL LOOK
 • PUMP UP THE BEAUTY!
 • MOOD’FLUENCER
 • DIAMOND LOOK
 • CRYSTAL MAGIC
 • ALL YOU NEED IS LASH
 • GREAT-FULL LIPS!
 • KISSING ME SOFTLY
 • KISSES FROM THE MOON
 • NEWBORN STAR

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „YOUR BEAUTY routine -20%” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.J. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884806(„Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach od 29 do 31 marca 2022 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com co najmniej trzy produkty i jest aktywowana jest automatycznie w koszyku po spełnieniu warunków.

4. Klient może kilkukrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2022 roku.

Gdynia, dnia 24.03.2022 r.